Dit is er aan de hand

Adviesbureau Peutz bracht in 2019 globaal in kaart hoe het gesteld is met de legalisering (bestemmingsplan en vergunningen) van motorcrosscircuits in Nederland. Van de 72 onderzochte circuits bleek dat het bestemmingsplan en de vergunningen niet overal volledig op orde te hebben.

Er zijn crossbanen in Nederland die er zelfs al waren voordat de wetgeving rond vergunningen zoals we die nu kennen überhaupt bestond. Die crossbanen kennen dus een lange geschiedenis en die continuïteit moet daarom behouden blijven. Er zijn ook crosscircuits die niet overal naadloos in een bestemmingsplan passen. Daarnaast zijn er crossclubs waarbij een deel van de vergunningen ontbreekt of waar deze onvoldoende gedetailleerd zijn en aangepast moeten worden aan deze tijd.

Dit zijn feiten die reden geven tot zorgen, want de wereld verandert. De druk op de motorsport neemt toe, terwijl het draagvlak afneemt. Dat is waarom het MX-Masterplan nodig is. Door onze volledige ondersteuning te verlenen aan clubs om onder andere de vergunningen op orde te krijgen, sterken we de motorcross. Onze grootste prioriteit ligt bij accommodaties waar sprake is van een situatie die enkel wordt gedoogd.

Samen met de buurt en de gemeente willen we zorgen dat de motorsport in goede harmonie kan blijven bestaan. Daarvoor zijn meerdere oplossingen te bedenken. Inmiddels zijn er ook al meerdere mooie voorbeelden waarbij samen met clubs, gemeenten en de buurten dergelijke oplossingen gevonden zijn.

Motorcross