Dit is er aan de hand

In 2019 bracht adviesbureau Peutz in kaart hoe het gesteld was met de legalisering van de motorcrosscircuits in Nederland. De legalisering houdt in dat een circuit beschikt over een bestemmingsplan en de daarbij horende vergunningen. Helaas gaf dit onderzoek grote reden tot zorgen. Van de 72 onderzochte circuits bleek een groot gedeelte de zaken niet op orde te hebben.

Bestaansrecht motorcrossclubs

Het bestaansrecht van de clubs lijkt in de ogen van sommige groeperingen steeds verder af te nemen. Een gedeelte van de motorclubs bestaat al ruim voor deze legaliseringsregeling. Om te blijven bestaan, moeten deze clubs nu wel aan de regelgeving voldoen. Daarnaast zijn er ook clubs die alleen aan een gedeelte van de regelgeving voldoen of niet naadloos in een bestemmingsplan passen. De situatie rondom veel clubs is daarom ook kritiek.

Druk op de motorcross neemt toe

We merken op dat de druk op de motorcross meer toeneemt en het draagvlak van de omgeving afzwakt. Tijd voor actie dus! Willen we de crossclubs behouden, moeten alle clubs uiteindelijk voldoen aan de gestelde regelgeving. En precies om deze reden is MX-Masterplan nodig. Doen we NX, geen MX. Het MX-Masterplan kan met jouw hulp clubs helpen met het verkrijgen van de juiste vergunningen. Samen met de buurt, gemeente en jouw steun willen we zorgen dat de motorcross in harmonie kan blijven bestaan. Zodat jij kan blijven genieten van deze prachtige sport!