Financiering

De clubs, MON en KNMV gaan samen aan de slag, maar kunnen dit niet alleen financieren. Vanaf 2022 gaan de licentiehouders daarom ook meebetalen. Zo dragen de daadwerkelijke gebruikers van de accommodaties, de rijders dus, zelf ook bij aan het overleven van de sport.

Dit zal gebeuren via een bijdrage van €48 voor 2022 die wordt betaald bij de aanschaf van een licentie voor dit jaar. Wie zowel bij MON als KNMV een licentie heeft, betaalt logischerwijs maar één keer dit extra bedrag. Dit geld gaat niet naar MON en KNMV, maar naar de stichting MX-masterplan.

Uitgangspunt is dat er een pot gevuld wordt met als doel zo veel mogelijk crosscircuits verspreid door Nederland te behouden. Hier wordt al het geld uit die pot in geïnvesteerd. Alle bijdragen komen dus direct ten goede aan de vergunningstrajecten, gele vlagsystemen en duurzaamheidsprojecten bij de clubs. Op de projecten pagina (https://mx-masterplan.com/projecten) houden we bij welke trajecten er bij welke club in gang zijn gezet. Sommige details kunnen gedurende de vergunningsfase nog niet kenbaar gemaakt worden om inmenging van buitenaf te voorkomen.

Wel houden we rekening met clubs die al geïnvesteerd hebben in legalisering, veiligheid en/of duurzaamheid. Naar hen komt geld terug als compensatie voor eerder gemaakte kosten. Daarnaast kunnen we kijken naar andere investeringen die het betreffende bestuur wil doen.

De verdeelsleutel voor welke club wat krijgt wordt bepaald door het bestuur van het MX-masterplan in combinatie met de opgerichte expertgroep.