Wat doet MX-Masterplan met jouw steun?

Bij MX-Masterplan draait alles om het voortbestaan van clubs. Met jouw steun kunnen we helpen. Dit doen we met prioriteit in gebieden met weinig clubs en veel rijders.

 

Drie pijlers van steun

We baseren onze steun op drie belangrijke pijlers:

  • Vergunningen;
  • Veiligheidssystemen;
  • Verduurzaming.

Met jouw hulp vragen we dus vergunningen aan, zorgen we voor verduurzaming en zorgen we voor veiligheidssystemen op de baan. Binnen deze pijlers zijn er genoeg zaken te doen om de sport nog sterker neer te zetten. We kijken ook naar de lange termijn, want alleen zo kunnen we een solide toekomst voor de clubs waarborgen. Zonder jouw steun kunnen we niet helpen en dreigt sluiting voor veel clubs.

Direct meer weten over onze werkwijze? Lees het hier!

 

Vergunningen

MX-Masterplan ondersteund clubs bij het verkrijgen of het actualiseren van de juiste vergunningen. Een complete vergunning voor een club bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

  • Het bestemmingsplan;
  • De omgevingsvergunning.

Het behalen van een vergunning is geen eenvoudige taak. Het vergt expertise en een aanzienlijke tijdsinvestering. Soms duurt het, afhankelijk van de situatie, zelfs jaren voordat alles in orde is. Tevens kunnen de kosten van dit proces variëren van €10.000 tot €150.000.

Maar welke clubs hebben nu echt behoefte aan onze hulp? Daarvoor kijken we naar de urgentie van de vergunningen, de haalbaarheid van het proces, de intensiteit van het clubgebruik (aantal motorcrossbewegingen) en de geografische spreiding door heel Nederland.

 

Veiligheidssystemen

Veiligheid is van essentieel belang voor het voortbestaan van motorcrossclubs en met jouw hulp kunnen we het naar een hoger niveau tillen. Ondanks de verplichte dagcursus voor nieuwe licentiehouders die sinds 2021 geldt, zien we helaas toch nog steeds ongevallen gebeuren en elk ongeval is er eentje te veel. Het is duidelijk dat de druk vanuit de samenleving voor veilige banen toeneemt. Daarom zet MX-masterplan zich in voor de installatie van geavanceerde veiligheidssystemen op de baan.

Het veiligheidssysteem biedt de volgende voordelen:

  • Vergroot de veiligheid van rijders, vrijwilligers en publiek;
  • Verlaagt de kans op stijgende verzekeringspremies;
  • Versterkt de positie van een club in het proces om vergunningen te krijgen.

Het veiligheidssysteem omvat camera’s en signaleringslampen die waardevolle ondersteuning bieden tijdens trainingen. Dit zorgt voor een volledig overzicht van de situatie op de baan, zowel vanuit de centrale bediening als bij de EHBO-post. Zodra een crossmotor in de buurt van een lamp stilstaat of ligt, zal deze direct gaan branden, waardoor andere rijders onmiddellijk worden gewaarschuwd. Dit draagt aanzienlijk bij aan de veiligheid van rijders, vrijwilligers en het publiek op het terrein. Aangezien het een ondersteuningssysteem is, zullen tijdens wedstrijden de bacoposten nog steeds bemand moeten worden.

De volgorde waarin clubs in aanmerking komen voor dit systeem hangt af van verschillende factoren, zoals de wensen van de club, vergunningsstatus, openingstijden, het aantal motorcrossbewegingen en geografische spreiding. De aanleg van een dergelijk systeem kost gemiddeld tussen de €15.000 en €50.000 per circuit.

 

Verduurzaming

Om draagvlak te blijven creëren bij de Gemeentes, maar ook binnen de gemeenschap zet MX-Masterplan in op verduurzaming. Als crosswereld willen we laten zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om ons heen. Het Klimaatakkoord vereist een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 49% in 2030 en daar willen we ons steentje aan bijdragen. Natuurlijk betekent dit dat overheden op alle niveaus belangrijke beslissingen moeten nemen. En als motorcross accommodatie kan het naleven van milieuregelgeving een uitdaging zijn, zoals we in België hebben gezien.

Daarom hebben we binnen MX-Masterplan, op verzoek van de clubs, speciale aandacht voor geluidsoverlast. Dit is een urgent probleem voor clubs en ze willen hier graag aan werken. Er zijn al veel dingen die we samen met clubs kunnen doen om ons steentje bij te dragen aan verduurzaming, zoals bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen op het clubgebouw, het gebruik van biobrandstof voor baanmaterieel en het aanleggen van waterpoelen en groene geluidswallen.

Dankzij jouw bijdrage kan jouw club blijven bestaan en verduurzamen, tevens draag jij hierdoor indirect een steentje bij aan een duurzamere wereld. Kortom: doen we NX, geen MX!