Deze clubs gaan goed vergund het nieuwe seizoen in

AMBC (Staphorst), MC Utrecht (Utrecht) en VAMAC (Varsseveld) kunnen met vertrouwen de toekomst in. Vergunningstrajecten kosten de nodige tijd maar deze clubs zijn nu eindelijk goed vergund en daar zijn we blij mee.

Ruim voordat het MX Masterplan vorm kreeg, zijn de vergunningstrajecten bij deze drie circuits al opgestart. Dat is gedaan samen met de KNMV Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (Inmiddels Expertgroep ROM geheten) en met behulp van adviesbureau Peutz. Dergelijke trajecten vergen veel tijd en inzet om gemeentes en buurtbewoners op één lijn met de club te krijgen.

In sommige gevallen is er een flinke aanpassing van de accommodatie uiteindelijk een vereiste. Zo is er in Staphorst bijvoorbeeld een zeven meter hoge geluidswal aangelegd langs de baan. De VAMAC heeft tevens dergelijke ingrepen in de vergunning staan.

Noodzaak

Dat de vergunningen gerealiseerd zijn voor deze drie clubs is natuurlijk heel goed nieuws, maar de intensieve en dure trajecten die er voor nodig zijn geweest onderstrepen de absolute noodzaak van het MX-masterplan. En dat is exact waar we mee bezig zijn! Binnenkort worden de eerste locaties bekend waar we als (de in oprichting zijnde) Stichting MX-masterplan samen met de clubs en adviesbureau Peutz aan de slag gaan.

Ook de Halmac in Halle heeft een lang (zes jaar) traject achter de rug om de vergunningen voor elkaar te boksen; hun verhaal lees je hier.