Een definitieve vergunning voor MAC Lierop: we hebben alle vertrouwen!

In de vorige nieuwsbrief informeerde we jou dat de vergunningsaanvraag van MAC Lierop is afgekeurd. In het nieuws verscheen een krantenkop dat de vergunning was vernietigd, dat gaf veel mensen een verkeerd beeld van de situatie. Gelukkig is de realiteit minder somber.

De eerder door de gemeente afgegeven ‘voorlopige vergunning’ is ingetrokken omdat deze op een aantal onderdelen moet worden aangepast. De aanvraag wordt binnenkort opnieuw ingediend met passende gegevens. MX-Masterplan ondersteund MAC Lierop hierin en samen met de club hebben we er alle vertrouwen in dat de definitieve vergunning hierop volgt.

Wat hebben we al met jouw hulp kunnen doen?

Hopelijk wordt de nieuwe aanvraag en de eventuele beoordeling door de rechter dan ook een ‘’hamerstuk’’. Van de gemaakte advieskosten en juridische kosten tijdens dit proces, heeft MX-Masterplan € 20.000 kunnen vergoeden aan de club. In totaal heeft het MX-Masterplan de club in 2023 met € 30.000 financieel kunnen bijstaan. Dit allemaal dankzij jouw hulp!