Update zomer 2023

Op een enkele crossclub na is met iedere crossclub in Nederland gesproken door het MX-Masterplan. Daarnaast hebben we met een flink aantal crossclubs frequent overleg, gezien de activiteiten met bijbehorende vergoedingen. Je kunt dus stellen dat het MX-Masterplan op stoom is!

Zoals bijna iedereen weet, duren vergunningstrajecten lang en dienen deze zorgvuldig gedaan te worden. De resultaten die de verschillende clubs boeken, volgen elkaar in rap tempo op. Er beweegt genoeg op dit gebied. We zijn als MX-Masterplan dan ook trots om deze resultaten te kunnen (laten) zien. Alle lof voor de clubs die zich hard inzetten voor deze resultaten.

Vanuit clubs krijgen wij terug dat zij zich gesteund voelen en dat de MX-rijders steeds meer resultaten zien waarvoor zij een financiële bijdrage leveren. Het streven is het behouden van alle crossbanen in Nederland. We zijn er zeker nog niet, maar successen moet je delen en die zijn er genoeg!

 

Vamac Varsseveld

Vamac Varsseveld heeft een langdurige procedure achter de rug ten aanzien van het verkrijgen van de juiste vergunningen van het crosscircuit. Het resultaat mag er dan ook zijn. De vergunning is rond en ook de geluidswal ligt er inmiddels, waarvoor het MX-Masterplan aan het einde van het traject nog een mooie bijdrage heeft kunnen leveren.

Gelukkig kan het MX-Masterplan nog meer doen voor de crossclub uit Varsseveld. Wij kunnen financieel nog meer ondersteunen bij de reductie van stofoverlast, waarover we in één van de volgende uitingen hopelijk meer kunnen melden.

Bestuurslid Maurice Sueter toont de waardecheque naast de geluidswal

 

MC Lidu

Vanuit het MX-Masterplan hebben wij MC Lidu voor een kleine €10.000 kunnen ondersteunen in de gemaakte kosten binnen het vergunningstraject.
De club in Den Dungen was hierin al ver gevorderd. Toch kwamen zij gelukkig in aanmerking voor een deel van de gemaakte kosten.

Vanuit het MX-Masterplan zijn we blij dat we deze vergoeding hebben kunnen doen.

 

Motorsportpark Gelderland Midden

Bij Motorsportpark Gelderland Midden in Arnhem wordt enorm hard gewerkt aan allerlei zaken om zowel het rijplezier van de rijder als de veiligheid naar het beste niveau te tillen. De baan ziet er fantastisch uit, de sproei-installatie is op orde, het veiligheidssysteem wordt uitgerold, de tunnelbuizen zijn verrijkt met hekken en de bacoposten zijn op een veilige afstand van de baan geplaatst.

Kortom, de baan is bijna MXGP ‘ready’ en voldoet aan de hoogste standaard. De MXGP wordt verreden op 19 en 20 augustus. Vanuit het MX-Masterplan is de eerste vergoeding voor het veiligheidssysteem betaald en hopelijk kunnen we nog meer voor elkaar betekenen.

Glenn Coldenhoff en Dik van Wikselaar poseren bij de lampen van het veiligheidssysteem

 

AMBC Staphorst

AMBC Staphorst kent het klappen van de zweep als het gaat om juridisch getouwtrek tussen voor- en tegenstanders van de crossbaan. De baan is – mede hierdoor – jaren dicht geweest. Maar ook hier geldt de kracht van de lange adem: nooit opgeven en met alle energie doorzetten! De vergunning is gelukkig veiliggesteld.

AMBC Staphorst en het MX-Masterplan kijken op dit moment samen naar de kosten die gemaakt zijn, en welke hiervan in aanmerking komen voor de vergoeding volgens de spelregels van het MX-Masterplan. Daarnaast zet AMBC zich tevens hard in voor de veiligheid en de verduurzaming op en rondom het circuit. Dus neem eens een kijkje op dit leuke circuit en enthousiaste vereniging.

Baan layout crossbaan Staphorst

 

MC Dalfsen

MC Dalfsen is goed op weg met het voor elkaar krijgen van de vergunning, passend binnen de gewenste activiteiten. Het MX-Masterplan heeft daarbij een financiële bijdrage kunnen leveren en hopelijk zal de aanvraag t.a.v. een wijziging in de vergunning dit jaar nog worden goedgekeurd.

De gemeente is welwillend en de crossclub heeft nagenoeg alles – conform de regels – klaarstaan voor de definitieve vergunningsaanvraag.

Bestuurslid Edwin Hendriksen toont de waardecheque

 

MC Noord-Holland

Er is een initiatief in Noord-Holland om een gloednieuwe crossbaan te openen. In één van onze vorige berichten verwezen wij al naar dit mooie initiatief.
Een aantal ondernemers heeft de handen ineengeslagen en een ruime som geld neergeteld voor 16 hectare grond. De grond is overgenomen van de Provincie Noord-Holland, om vervolgens deze grond weer beschikbaar te stellen aan de motorcross club. De ontwikkeling van de motorcrossbaan wordt verzorgd door MC Noord-Holland. Al vele jaren zijn zij zelf aan het investeren in de plannen voor een nieuwe motorcross locatie. Op dit terrein worden drie circuits gerealiseerd, zodat iedereen op zijn eigen niveau veilig kan rijden.

Deze toekomstbestendige crossbaan wordt voorzien van een hoge grondwal, met geïntegreerde kantine voor een prachtig uitzicht, welke tevens de functie krijgt om eventuele geluidoverlast zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt er een veilig wandelpad aangelegd en worden voorzieningen getroffen om elektrisch te kunnen crossen en opladen.

Vele overleguren, een grote uitgave voor onderzoekskosten, meetrapporten en juridische bijstand, met het vervolgens zetten van de juiste stappen, komen kijken bij het realiseren van deze aanvraagprocedure. Alle inspanningen hebben gezorgd voor flinke stappen in de juiste richting.

Volgens de spelregels van het MX-Masterplan komt deze club, die ook actief is in Den Helder, in aanmerking voor een bijdrage aan de juridische- en advieskosten die zijn gemaakt vanaf 2021. De ontvangen vergoeding is inmiddels €69.000. De aanvraag voor de vergunning zal in het tweede deel van 2023 ingediend worden.

Als alles meezit voor de crossclub in Noord-Holland, kunnen ze in het voorjaar van 2024 beginnen met het aanleggen van de baan en de accommodatie. Jammer genoeg moet de baan in Den Helder dan weer dicht. Maar met dit nieuwe initiatief komt Noord-Holland weer op de crosskaart te staan met drie crossbanen en een mooie accommodatie!

Hieronder een impressie van de accommodatie die overigens geen onderdeel uitmaakt van een vergoeding vanuit het MX-Masterplan.

Accommodatieschets van het toekomstige onderkomen van de nieuwe crossbaan in Noord-Holland 

 

MC de Prikkedam

‘Opgeven? Nee, dat nooit.’ Na meer dan 50 jaar wordt er gestreden om het voortbestaan van de crossbaan. De hele gemeenschap in Makkinga wil dat er gecrost wordt en daar is ook alle reden toe. De baan is prachtig, het bestuur zet zich vol in, houdt zich aan de regels en de baan is voor iedere rijder interessant.

Het bestemmingsplan is tot aan de Raad van State uitgevochten, maar inmiddels goedgekeurd. De geluidswal is aangelegd en de dB(A)-meter laat zien dat de gewenste resultaten er zijn. Chapeau richting het bestuur de Prikkedam en de overige mensen die zich hebben ingezet voor het behaalde resultaat.

Het MX-Masterplan heeft de eerste financiële bijdrage van een kleine €6.000 aan de geluidswal kunnen leveren, en er zijn gelukkig nog meer facturen die in aanmerking komen voor de volgende vergoeding waarover MC de Prikkedam in gesprek is met het MX-Masterplan.

Activiteitenfoto’s van het plaatsen van de geluidswal