Vergunningen

Het MX-Masterplan ondersteunt ten aanzien van vergunningstrajecten bij veel clubs. Denk hierbij aan het actualiseren van onder andere de huidige omgevingsvergunning, verruiming van openingstijden, aanvraag van aanpassingen aan de kantine en een aanpassing aan een toegangsweg. Allemaal verschillende zaken die noodzakelijk zijn om de juiste en actuele omgevingsvergunning te bezitten.

Bovenstaande voorbeelden vormen een mix van omgevingsvergunningen. Hierin kennen we verschillende fases. Zo ondersteunen we clubs die zich bevinden in de onderzoeksfase en clubs in een afrondingsfase, die wachten op een laatste akkoord van de gemeente. Kortom, de behoefte van clubs is uiteenlopend.

 

Lopende vergunningstrajecten

Om inmenging van buitenaf te voorkomen, heeft het bestuur van MX-Masterplan, in overleg met de clubs, ervoor gekozen het dossier met actuele en lopende trajecten niet openbaar te maken. Wel is er besloten om de afgeronde vergunningstrajecten te vermelden als de clubs hiervoor open staan.

Het vergunningstraject kost tijd, maar ook geld. Stelregel voor de financiering is dat MX-Masterplan 75% vergoedt aan kosten betreffende adviserende partijen en juristen. Wanneer er vanuit de gemeente opschortende voorwaarden geƫist worden, dan vergoeden wij dit voor 50%.

 

Meer weten?

Nieuwsgierig wat de status van je favoriete club is? Vraag het bestuur van deze club naar actuele informatie.

 

Overzicht